MASTERI M-ONE NAM SÀI GÒN

MASTERI M-ONE NAM SÀI GÒN

MASTERI M-ONE NAM SÀI GÒN

MASTERI M-ONE NAM SÀI GÒN

MASTERI M-ONE NAM SÀI GÒN

MASTERI M-ONE NAM SÀI GÒN

Giá

:


Diện tích

: 13,903.8 m2


Quận/huyện

: ,


22/02/2018

CĂN HỘ OFFICETELL 1WC

CĂN HỘ OFFICETELL 1WC

Giá

: 1.44 tỷ


Diện tích

: 50 m2


Quận/huyện

: Quận 7, Hồ Chí Minh


28/03/2018

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGŨ 1WC

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGŨ 1WC

Giá

: 2.35 tỷ


Diện tích

: 59 m2


Quận/huyện

: Quận 7, Hồ Chí Minh


28/03/2018

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGŨ 2WC

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGŨ 2WC

Giá

: 2.45 tỷ


Diện tích

: 63 m2


Quận/huyện

: Quận 7, Hồ Chí Minh


28/03/2018

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGŨ 2WC

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGŨ 2WC

Giá

: 2.5 tỷ


Diện tích

: 68 m2


Quận/huyện

: Quận 7, Hồ Chí Minh


28/03/2018

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGŨ 2WC

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGŨ 2WC

Giá

: 2.9 tỷ


Diện tích

: 88 m2


Quận/huyện

: Quận 7, Hồ Chí Minh


28/03/2018

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGŨ 2WC

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGŨ 2WC

Giá

: 3.3 tỷ


Diện tích

: 93 m2


Quận/huyện

: Quận 7, Hồ Chí Minh


28/03/2018

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGŨ 2WC

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGŨ 2WC

Giá

: 3.45 tỷ


Diện tích

: 97 m2


Quận/huyện

: Quận 7, Hồ Chí Minh


28/03/2018

Facebook chat