MASTERI M-ONE AN PHÚ

MASTERI M-ONE AN PHÚ

MASTERI M-ONE AN PHÚ

MASTERI M-ONE AN PHÚ

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGŨ 1WC

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGŨ 1WC

Giá

: 2.48 tỷ


Diện tích

: 54,43 m2


Quận/huyện

: Quận 2, Hồ Chí Minh


31/03/2018

CĂN HỘ SHOPHOUSE

CĂN HỘ SHOPHOUSE

Giá

:


Diện tích

: 170 m2


Quận/huyện

: Quận 2, Hồ Chí Minh


31/03/2018

CĂN HỘ PENTHOUSE

CĂN HỘ PENTHOUSE

Giá

:


Diện tích

: 170 m2


Quận/huyện

: Quận 2, Hồ Chí Minh


31/03/2018

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ 3WC

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ 3WC

Giá

:


Diện tích

: 117 m2


Quận/huyện

: Quận 2, Hồ Chí Minh


31/03/2018

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ 2WC

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ 2WC

Giá

:


Diện tích

: 99 m2


Quận/huyện

: Quận 2, Hồ Chí Minh


31/03/2018

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ 2WC

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ 2WC

Giá

:


Diện tích

: 74 m2


Quận/huyện

: Quận 2, Hồ Chí Minh


31/03/2018

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ 1WC

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ 1WC

Giá

: 2.59 tỷ


Diện tích

: 51,90 m2


Quận/huyện

: Quận 2, Hồ Chí Minh


31/03/2018

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGŨ 1WC

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGŨ 1WC

Giá

: 2.49 tỷ


Diện tích

: 69,70 m2


Quận/huyện

: Quận 2, Hồ Chí Minh


31/03/2018

Facebook chat