MASTERI M-ONE GIA ĐỊNH

MASTERI M-ONE GIA ĐỊNH

MASTERI M-ONE GIA ĐỊNH

MASTERI M-ONE GIA ĐỊNH

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ 1WC

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ 1WC

Giá

: 1.9 tỷ


Diện tích

: 49 m2


Quận/huyện

: Gò Vấp, Hồ Chí Minh


28/04/2018

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ 1WC

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ 1WC

Giá

: 2.3 tỷ


Diện tích

: 58 m2


Quận/huyện

: , Hồ Chí Minh


28/04/2018

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGŨ 2WC

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGŨ 2WC

Giá

: 2.44 tỷ


Diện tích

: 69 m2


Quận/huyện

: Gò Vấp, Hồ Chí Minh


28/04/2018

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGŨ 2WC

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGŨ 2WC

Giá

: 2.92 tỷ


Diện tích

: 74 m2


Quận/huyện

: Gò Vấp, Hồ Chí Minh


28/04/2018

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGŨ 2WC

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGŨ 2WC

Giá

:


Diện tích

: 90 m2


Quận/huyện

: Gò Vấp, Hồ Chí Minh


28/04/2018

Facebook chat