BIỆT THỰ BIỂN SAILING CLUB VILLAS PHÚ QUỐC

BIỆT THỰ BIỂN SAILING CLUB VILLAS PHÚ QUỐC

BIỆT THỰ BIỂN SAILING CLUB VILLAS PHÚ QUỐC

BIỆT THỰ BIỂN SAILING CLUB VILLAS PHÚ QUỐC

BIỆT THỰ LOẠI A 3PN  2TẦNG

BIỆT THỰ LOẠI A 3PN 2TẦNG

Giá

: 16.5 tỷ


Diện tích

: 270 m2


Quận/huyện

: , Kiên Giang


12/10/2018

BIỆT THỰ LOẠI B 3PN  2TẦNG

BIỆT THỰ LOẠI B 3PN 2TẦNG

Giá

: 18 tỷ


Diện tích

: 272 m2


Quận/huyện

: , Kiên Giang


12/10/2018

BIỆT THỰ LOẠI C 3PN  2TẦNG  + HẦM

BIỆT THỰ LOẠI C 3PN 2TẦNG + HẦM

Giá

: 18 tỷ


Diện tích

: 280 m2


Quận/huyện

: , Kiên Giang


12/10/2018

BIỆT THỰ LOẠI D 4PN  3TẦNG  + HẦM

BIỆT THỰ LOẠI D 4PN 3TẦNG + HẦM

Giá

: 18.5 tỷ


Diện tích

: 320 m2


Quận/huyện

: , Kiên Giang


12/10/2018

BIỆT THỰ LOẠI E 2PN  2TẦNG

BIỆT THỰ LOẠI E 2PN 2TẦNG

Giá

: 17.5 tỷ


Diện tích

: 268 m2


Quận/huyện

: , Kiên Giang


12/10/2018

Facebook chat