AKARI CITY BÌNH TÂN

AKARI CITY BÌNH TÂN

AKARI CITY BÌNH TÂN

AKARI CITY BÌNH TÂN

BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ AKARI CITY BÌNH TÂN 97 M2

BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ AKARI CITY BÌNH TÂN 97 M2

Giá

:


Diện tích

: 97 m2


Quận/huyện

: Tân Phú, Hồ Chí Minh


12/10/2018

BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ AKARI CITY BÌNH TÂN 83 M2

BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ AKARI CITY BÌNH TÂN 83 M2

Giá

:


Diện tích

: 83 m2


Quận/huyện

: Tân Phú, Hồ Chí Minh


12/10/2018

BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ AKARI CITY BÌNH TÂN 79 M2

BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ AKARI CITY BÌNH TÂN 79 M2

Giá

:


Diện tích

: 79 m2


Quận/huyện

: Tân Phú, Hồ Chí Minh


11/10/2018

BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ AKARI CITY BÌNH TÂN 56 M2

BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ AKARI CITY BÌNH TÂN 56 M2

Giá

:


Diện tích

: 56 m2


Quận/huyện

: Tân Phú, Hồ Chí Minh


11/10/2018

BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ AKARI CITY BÌNH TÂN 121 M2

BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ AKARI CITY BÌNH TÂN 121 M2

Giá

:


Diện tích

: 121 m2


Quận/huyện

: Tân Phú, Hồ Chí Minh


11/10/2018

BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ AKARI CITY BÌNH TÂN 76 M2

BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ AKARI CITY BÌNH TÂN 76 M2

Giá

: 1.5 triệu


Diện tích

: 75 m2


Quận/huyện

: , Hồ Chí Minh


11/10/2018

Facebook chat